Maria Lichtmis  - zondag 1 februari 2015

viering met kinderkoor en gemengd koor

Openingslied: De vreugde voert ons naar dit huis

 

Gebed om ontferming, acclamatie:

God onze schepper Kyrie acclamatie KA 6

 

Lofzang  kinderkoor

Elke dag iets nieuws

 

Licht wordt verspreid  -  Zegengebed

 

Sievert improviseert…

 

Evangelieacclamatie:

Heer laat nu naar Uw heilig woordf 1st

Processie met processielied:

Als alles duister is        

Zuivere vlam - Licht in de nacht

Lied:  kinderkoor

Het wonder van een nieuw begin

 

De voorbeden,  acclamatie:

Uw licht laat dat toch schijnen

 

Klaarmaken van de tafel en collecte

Lied:

Licht dat ons aanstoot

Gebed aan de tafel,  acclamatie

Verschenen is de mildheid - allen en koor

 

Onze Vader

Onze Vader maak alles nieuw

 

Vredeswens

Dona nobis pacem (samen met kinderkoor)

 

Lied onder de communie kinderkoor

 

Communielied:

Ave Maria - Haagh FEB 2012

 

Zegenwens

Keren wij ons hart tot God - Zegenwens en Amen

 

Slotlied:

Uit Uw hemel zonder grenzen