MARIA TEN HEMELOPNEMING

zondag 12 augustus 2018

 

Openingslied   

65.55 Wij groeten U o Koningin

 

KA

15.01 Missa Quarta - Kyrie

 

Lofzang:

15.02 Missa Quarta - Gloria

 

Tussenzang:     

Psalm 118 III - Mijn God zijt Gij, U wil ik danken

 

Evangelie: 1e deel gelezen (Luc. 2,39 vv),

dan gezongen GvL 163 - Ik zing van ganser harte voor de Heer

 

Acclamatie in tafelgebed:

75.12 Die met ons deelt

 

Onze Vader

72.03a Onze Vader - Korsakov NIEUW

 

Lam Gods

15.04 Missa Quarta - Agnus Dei

 

Communielied:

50.03 Ave Maria - Arcadelt (na de communie)

 

 

Slotlied:

64.45 God groet U, zuiv're bloeme