Maria Lichtmis - zondag 5 februari 2017

viering met kinderkoor en Nicolaaskoor

Openingslied:

33.11 Hier wordt een huis voor God gebouwd

 

Gebed om ontferming, acclamatie:

71.09 God onze schepper Kyrie acclamatie KA 6

 

Lied / Lofzang kinderkoor

Licht voor iedereen

 

Licht wordt verspreid - Zegengebed

Evangelieacclamatie:

tijdens of na het evangelie:

76.01 Heer laat nu naar Uw heilig woordf 1st

Strofe 2

 

Processie met processielied:

Als alles duister is Zuivere vlam Licht in de nacht

Lied: kinderkoor

Maria meisje in het blauw

 

De voorbeden, acclamatie:

71.11 Uw licht laat dat toch schijnen

 

Klaarmaken van de tafel en collecte

Lied:

64.89 Licht dat ons aanstoot

Gebed aan de tafel, acclamatie

66.42 Verschenen is de mildheid - allen en koor

Onze Vader

72.01a Onze Vader maak alles nieuw

Vredeswens

73.01b Dona nobis pacem

Lied onder de communie

50.13 Ave Maria - Elgar

Communielied: kinderkoor

Een kind een licht (dooplied bij de opdracht in de tempel

Zegenwens

71.10 Keren wij ons hart tot God - Zegenwens en Amen

Slotlied:

65.30 Uit Uw hemel zonder grenzen