Maria Lichtmis zondag 2 februari 2014

 

Openingslied - Hier wordt een huis voor God gebouwd

 

Gebed om ontferming - Kyrie eleison

 

Lofzang kinderkoor - Dank U voor de wond'ren

 

Evangelieacclamatie - Heer laat nu naar Uw heilig woord

 

Processie

Als alles duister is

Licht in de nacht - Zuivere vlam

 

Kinderkoor - Maria meisje in het blauw

 

De voorbeden, acclamatie - Gij die uw mensen kent

 

Klaarmaken van de tafel en collecte - Die licht is, bron van leven is

 

Acclamatie - Die met ons deelt

 

Onze Vader - GvL 322

 

Vredeswens - Vrede voor jou

 

Ave Maria Arcadelt

 

Communielied: kinderkoor - Samen komen samen dromen

 

Slotlied GvL 655 - Wij moeten gaan