Maria Lichtmis 2 februari 2020

Openingslied:

34.31a De vreugde voert ons naar dit huis

71.05 Als alles duister is

Kinderjoor: Licht voor iedereen

Na de begroeting van het altaar wordt gezongen:

Gloria, Mis Bone Pastor

Tussenzang: Psalm 24 II

2e lezing

Alleluia GVL 246 (in z'n geheel)

Na overweging

(kinderkoor) Lied. Maria meisje in het blauw

Voorbede acclamatie:

71.13b Doe lichten over ons

Onder de collecte:

Kinderkoor: Het graan dat van de velden komt,

Sanctus Mis Bone Pastor

72.01a Onze Vader maak alles nieuw

Vredeswens aansliuitend aan het Onze Vader:

73.01b Dona nobis pacem

Agnus Dei Mis Bone Pastor

Communie uitreiken, onder de Communie,

33.22 Verleih uns Frieden

Communielied:

(kinderkoor) Hanna en Simeon

 

Zegen met lied

Vrede en alle goeds

Slotlied

66.55 Wij moeten gaan