Maria Lichtmis - 4 februart 2918

 

1 - De vreugde voert ons naar dit huis

2 - Neem mij aan zoals ik ben

3 - Licht voor iedereen - kinderkoor

4 - Heer laat nu naar Uw heilig woord - Simeon

4a - Hannah

5 - Als Gij naar de woorden luistert

6 - Als alles duister is - Zuivere vlam

7 - Maria, meisje in het blauw

8 - Doe lichten over ons Uw aangezicht

9 - Jezus U bent het licht van mijn leven

10 - Verschenen is de mildheid

11 - Onze Vader, maak alles nieuw

12 - De vrede van de aarde

13 - Een kind, een licht

14 - Ave Maria - Elgar

15 - Zegenwens

16 - Zingt voor Hem