6 april 2012 Goede Vrijdag

 

 

Gij die ons hebt geroepen 1 en 2

 

Gij die ons hebt geroepen strofe 3

 

Wer hat Dich so geschlagen

 

Roept God een mens tot leven 1-7-8

 

Christus heeft voor ons geleden       

 

Tenebrae facta sunt  Johann Michael Haydn

 

Dit is het kruis

 

Gij zijt voorbijgegaan

 

Wanneer ik roep tot U