G o e d e  V r i j d a g  - 30 maart 2018

 

1 - Gij die ons hebt geroepen

 

2 -  GvL 613 - Het geeft de Heilige behaagd

 

3- Roept God een mens tot leven

 

4 - Lam Gods dat zo onschuldig

 

5 - Psalm 22 I - God mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten

 

6 - Tenebrae factae sunt

 

7 - Dit is het kruis

 

8- God die ons heeft voorzien

 

9 - Heer ontferm U