Allerzielen – vrijdag 2 november 2018

 

Openingslied:

64.89a Licht als een schijnsel

Gebed om ontferming

68.06a Kyrie XVIII

 

Tussenzang:

86.19 Ga maar gerust

‘Namen genoemd’ (na de preek)

afgewisseld met het zingen van 71.33 Neem hen op

GvL 608 - Klein danklied

 

Evangelie-acclamatie

71.21 Als gij naar de woorden luistert SATB

 

Voorbeden

71.20 Gij die uw mensen kent

Klaarmaken van de tafel

40.15 Lead, Kindly Light

Gebed aan de tafel:

75.17- Gezegend zijt Gij

 

Onze Vader:

72.03a Onze Vader - Korsakov NIEUW

Lied onder de communie:

32.18 Ave Verum Mozart

Slotlied:

70.53 Hij heeft zijn naam ons prijsgegeven