Allerzielen 2017 

 

Openingslied:

65.70 Zo vriendelijk en veilig

 

Gebed om ontferming

68.06a Kyrie XVIII

 

Lied: 86.19 Ga maar gerust.

Lied: 66.08 Gij hebt o God - Klein danklied

 

Evangelie-acclamatie: 71.12 Gelukkig is de mens

 

Voorbeden

71.08a Gij God van mensen

 

Klaarmaken van de tafel

 

Lied onder de collecte: 32.07 Gij zelf zijt Heer het levend brood

 

Onze Vader: 72.03a Onze Vader - Korsakov

 

Lied: Gezegend zijt Gij

 

Lied onder de communie: 32.18 Ave Verum Mozart

 

Slotlied:  70.59 Gij die ons hebt geroepen -  strofen 1 en 3