Zondag 9 november 2014

Oecumenische viering in de H. Nicolaaskerk

 

Openingslied: 64.56 Heer onze Heer                                               

 

Gebed om ontferming: 70.37 Neem de plaats

 

Lofzang:  63.83 Ere wie ere toekomt

 

Lied: 70.70 Confitemini Domino

 

Tussenzang:  GvL 582

 

Evangelie-acclamatie:  62.65 U komt de lof toe

 

Lied:  Liedboek 361

 

De voorbeden:  64.48 Gij die geroepen hebt - Licht

 

Zegenwens:  63.44 De Levende zegene en behoede U

 

Slotlied:  GvL 415 = 70.45 Dankt dankt nu allen God