1.        Muzikale opening Strijkorkest o.l.v. Meike Post van de Muziekschool

           Rondeau (uit Abdelazer) van Henry Purcell

                        Kanon van Johann Pachelbell.

 

 

 

2         Nicolaaskoor o.l.v. Sievert Holman

ˇ Be Still (Evans)

ˇ Wohl mir das ich Jesum habe (Bach)

ˇ Ave Maria (Arcadelt)

ˇ Ave Verum (Mozart)

__________________________________________________uitleg door Pastoor Arjen Jellema

3 Byzantijns Koor o.l.v.Cas Straatman

ˇ Spasi, Gospodi,

Heer, red Uw volk en zegen Uw erfdeel,

behoed en bewaar de rechtgelovige Christenen

en bescherm uw gemeente door Uw Kruis (tropaar H. Kruis)

 

ˇ Svjatyj Bozje, Svjatyj Krepkij, Svjatyj Bezsmertnyj, pomiluj nas.

Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterflijke, ontferm U over ons. (3x)

 

ˇ Vetsjnaja pamjat'. Dusji ich vo blagich vodvorjatsja i pamjat' ich v rod i rod.

Eeuwige gedachtenis. Hun zielen mogen wonen bij de heiligen en hun gedachtenis is van

geslacht tot geslacht

 

ˇ Bogorodice Devo

Verheug U, Maagd, die God gebaard hebt, Hoogbegenadigde Maria, de Heer is met U; Gij zijt de

Gezegende onder de vrouwen en gezegend is de Vrucht van uw schoot, want uit U is geboren de

Verlosser onzer zielen.

 

ˇ Ottsje nasj

Onze Vader die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd; Uw koninkrijk kome; Uw wil

geschiede, op aarde zoals in de hemel; geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze

schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos

ons van de boze. Amen.

 

ˇ Svjatyj Bozje, Svjatyj Krepkij, Svjatyj Bezsmertnyj, pomiluj nas.

Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterflijke, ontferm U over ons.

4         Nicolaas kinderkoor o.l.v. Sievert Holman ( opkomen van achteren)

ˇ Kijk een nieuwe dag

ˇ Dank U voor de wonderen

ˇ Veel te geven

ˇ Onze Vader

ˇ U en ik

_____________________________________________________________uitleg door Pastoor Arjen Jellema

5.            Byzantijns Koor o.l.v. Cas Straatman ( opkomen van achteren)

ˇ Tebe pojem, Tebe blagoslovim, Tebe blagodarim, Gospodi, i molim Ti sja, Bozje nasj.

Wij prijzen U, wij zegenen U, wij danken U, onze Heer, en wij bidden U, onze God. (slot

eucharistische canon)

 

ˇ Svjat, Svjat, Svjat Gospod' Savaof, ispoln' Nebo i zemlja slavy Tvojeja; osanna v vysjnich,

blagosloven Grjadyj vo Imja Gospodne, osanna v vysjnich.

Heilig, heilig, heilig, de Heer Sabaoth, Hemel en aarde zijn vol van Uw heerlijkheid; hosanna in

den hoge, gezegend Hij Die komt in de Naam des Heren, hosanna in den hoge.

 

ˇ Se nyne blagoslovite Gospoda vsi rabi Gospodni, stojasjtsjii v chrame Gospodni , v dvorech

domu Boga nasjego. V nosjtsjech vozdezjite ruki vasjja vo svjataja blagoslovite Gospoda.

Blagoslovit tja Gospod' ot Siona, sotvorivyj nebo i zemlu ot Siona, sotvorivyj nebo i zemlu

Zegen de Heer, u allen die de dienst van de Heer verricht en in het huis van de Heer staat, nacht

aan nacht. Hef uw handen op naar het heiligdom en zegen de Heer. Moge uit Sion de Heer u

zegenen, die hemel en aarde gemaakt heeft. (Uit psalm 134)

 

ˇ Mielostj Miera

Wij wensen u de vrede

 

_____________________________________________________________uitleg door Ger van de Werf

 

6.        Nicolaas Koor o.l.v. Sievert Holman

ˇ Verleih uns Frieden (Mendelssohn Bartholdy)

ˇ Requiem (Gilkyson)

7.            Slot met alle koren en alle aanwezigen (dirigent Sievert Holman)

A Vrede en alle goeds (Taizé) door alle koren

B Mnogaja Ljeta (Byzantijns) door alle koren