zondag 22 april 2018

Openingslied:

84.03 Het licht verdrijft de duisternis

 

Gebed om ontferming

Kyrie Mis Bone Pastor

Gloria- Mis Bone Pastor

 

Tussenzang:

60.23iii Want mijn herder is de Heer

 

Evangelie-acclamatie:

GvL 247 - Alleluia

 

Voorbeden acclamatie

71.08a Gij God van mensen

 

Lied onder de collecte:

70.70 Confitemini Domino

 

Gebed aan de tafel:

75.17 Gezegend zijt Gij levende God

 

Onze Vader

72.04 Onze Vader 2 - Mozarabisch

 

Agnus Dei - Mis Bone Pastor

 

Lied onder de communie

65.28 Ubi Caritas 3 stem

 

Communielied:

65.65 Zingt voor de Heer

 

Zegenwens twee uitvoeringen:

Paaswake 2014 The Lord Bless You

 

22 april: 86.01 The Lord Bless You And Keep You Koorversie

 

Slotlied:

65.58 Mijn vrienden zijt gij