zondag 20 oktober 2019

Voorganger: Arjen Hellema

Organist: Ger van der Werd

 

Openingslied:

GvL 564 - Zingt voor de Heer een nieuw gezang

 

Gebed om ontferming:

29.01 Rietveld Mis in G - Heer ontferm U

29.02 Rietveld Mis in G - Ere zij God

 

Tussenzang:

Psalm 150 III -

 

Evangelie-acclamatie:

GvL 246 Hallelujah

 

Voorbeden-acclamatie:

71.01a Heer ontferm U (3x)

 

Collecte

40.06a Lead me Lord 2

Klaarmaken van de tafel

29.03 Rietveld Mis in G Heilig

63.04 Als wij dan eten (2)

Onze Vader

72.02 Pater Noster Liszt

 

29.04 Rietveld Mis in G - Lam Gods

 

Lied na de communie:

70.12 Panis Angelicus

 

Slotlied:

50.10 Wees gegroet o sterre